gruppdynamik

Gruppdynamik att få en grupp att fungera. Rune Olsson PIE IEI LiU antrenordecreier.info rune/material/projekt_och_grupp? Upplägg. • Vad är en grupp? • Gruppsutveckling. • Problemlösarstilar. • Beslutsfattande i grupp. Du kommer att få högre EQ. Emotionell intelligens. • Att känna sina egna känslor. Gruppdynamik. Som grupp vill man se till att man arbetar åt samma håll, gör man inte detta så skapar det större problem än man väntar sig i gruppen. Man får se till att man har gemensamma mål, att alla vet exakt vad dem skall göra och att man har fördelat arbetet rättvist samt på ett sätt som tillfredsställer. Grupprocess (eller gruppdynamik) avser hur individerna beter sig i en grupp för att gemensamt lösa ett problem, fatta ett beslut eller andra resultat som kräver interaktioner mellan gruppens medlemmar. I många fall har ordet gruppdynamik samma mening som grupprocess, därför att ordet process är synonym till ordet. gruppdynamik