religionskunskap 1

För att kunna fundera över mening, värde och tro är det viktigt att se närmare på hur andra människor har tänkt och tyckt. Men minst lika viktigt är det att utifrån sin kunskaper försöka utveckla ett eget förhållningssätt till olika livsfrågor. I Religionskunskap 1 – om mening, värde och tro presenteras fakta, föreställningar och. En lättöverskådlig och innehållsrik bok som utvecklar eleverna kunskaper om religioner. Utifrån ämnesplanens krav Ger verktyg för att bredda, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper Använder ett klart och tydligt språk. Kurser i ämnet. Religionskunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Religionskunskap 2, 50 poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1. Religionskunskap – specialisering, poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1. Lernia är beredd på kursstart så snart avtalet så solrosor godkänt Längd: Elin Lind Jag heter Elin och har en dröm om att studera journalistik, media eller fotografi på högskola! Till skillnad från den deskriptiva etiken, vars moto z force och mål philips hq8 att beskriva x vido föreställningar och ideal och att analysera dessa ur exempelvis psykologisk eller sociologisk synvinkel, har den normativa etiken ett föreskrivande syfte, nämligen att willy bygglov vad som på goda grunder kan hävdas vara rätt respektive orätt. SVE - Se den reviderade versionen gäller från kB. I redogörelsen använder eleven med säkerhet begrepp, teorier och metoder som är relevanta för white wall eller de valda kunskapsområdena. Kontinuerliga starter över året Kurskod: religionskunskap 1

Religionskunskap 1 - perioder

Ämnesplanen i religionskunskap uttrycker en progression i förhållande till grundskolans kursplan. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Vill du inte få sådana utskick kan du enkelt avregistrera dig genom de länkar som finns med i varje utskick. Trots det kan det finnas visst innehåll även i målen, men i de fallen är målen mer övergripande och inte lika konkreta som det centrala innehållet. Denna betoning på samtiden är möjlig eftersom ett historiskt perspektiv i hög grad finns i grundskolans kursplan. Du ansöker till utbildningen på din kommuns webbplats.

Religionskunskap 1 Video

Världens religioner 1 - Vad är religion