brigad

Kajanalands brigad (finska: Kainuun prikaati) är en infanteribrigad inom Finlands försvarsmakt som verkat i sin nuvarande form sedan Brigaden har sin stab förlagd i Kajana i Kajanaland. På Nylands brigad pågår krisarbetet efter olyckan i Raseborg. Beväringarna och personalen har fått hjälp av utomstående yrkespersonal. Kajanalands brigad. Kajanalands brigad upprätthåller den nationella försvarsberedskapen i sitt område och ger högklassig träning för beväringar och reservister. Kajanalands brigad ansvarig för en tredjedel av Finland. Kajanalands brigad är en av Finlands största militära enheter enligt antalet beväringar. De viktigaste. brigad

Brigad - svra med

Kommentarer till inlägget Atom. Dessutom med inbyggda motsägelser i de olika kommentarerna. OK, men som sagt tanken med LättBrig är att att den ska vara lättrörlig och vara en komplement till tunga brigader främst norrut samt att vi kan utöka numerären. Partiet vill bland annat bygga upp en ny militär brigad på Gotland. Men nog om detta. Därmed har man vid ett angrepp mot Sverige, eller mot ett grannland, en snabb möjlighet att få en bataljon på plats, med artilleristöd och brigadspaning, medan övriga bataljoner får marschera upp efter hand. I dag debatterar också riksdagen sexuella trakasserier.